Actualiteiten

Met bijhouden werkelijk gebruik lagere btw-heffing over privégebruik mogelijk

Over deze laatste maand of het laatste kwartaal van dit jaar moeten veel ondernemers de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak over het jaar 2020 aangeven. Die btw-correctie bedraagt in principe 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Maar met een andere berekening kun je soms voordeliger uitkomen.

Het vaste percentage, ook wel het forfait genoemd, kun je gebruiken als je niet genoeg gegevens over het werkelijke gebruik van de auto hebt. Heb je die gegevens wel, dan kun je daarmee misschien een voordeliger uitkomst krijgen. De werkelijke kilometerverhoudingen van het privégebruik in verhouding tot het totale aantal gereden kilometers in het kalenderjaar kun je dan gebruiken voor de berekening van de btw over het privégebruik: Dat percentage vermenigvuldig je met de btw op de autokosten. Daarbij moet je in de eerste 5 jaar ook 1/5 van de btw op de aanschaf meenemen.

Ga je wel voor gebruik van het vaste percentage, dan kun je vanaf het vijfde jaar na het jaar van de aanschaf een lager forfait toepassen. Dat is dan 1,5% in plaats van de standaard 2,7%.

Door de kilometers bij te houden kun je voor auto’s die relatief weinig privé gebruikt worden, tot een lagere btw-heffing over het privégebruik komen. Wel moet je dan het woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik meetellen, ook al tellen die woon-werkverkeerkilometers voor de loonbelastingbijtelling als zakelijke ritten. Deze btw-regeling betekent ook dat bestelauto’s die niet privé maar wel voor woon-werkverkeer gebruikt worden en dus geen loonbelastingbijtelling hebben, wél met de btw-correctie te maken hebben. Maar ook dan kan gebruik van de werkelijke kilometerverhoudingen een mooi fiscaal voordeel opleveren.

Bron: AMD automotive fiscalisten