Actualiteiten

“VOOR DE OVERSTAP NAAR ELEKTRISCH RIJDEN HEBBEN WE IEDEREEN NODIG”

Hogere prijzen van elektriciteit, een netwerkcapaciteit van het stroomnet dat in de toekomst nog beperkt is. Het zijn slechts enkele uitdagingen op het gebied van EV. Om elektrisch rijden naar een hoger niveau te tillen, moet de overheid investeren.

Ook bedrijven kunnen bijdragen aan een oplossing. Lees hier wat de gemeente Rotterdam – Meest EV-vriendelijke gemeente van Nederland 2022 – doet om EV te stimuleren. 

Over ‘autostad’ Rotterdam

Al jaren werkt gemeente Rotterdam aan een gezonde, aantrekkelijke en schone stad. Dat doen ze samen met bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierin heeft mobiliteit een grote rol en wordt wandelen, fietsen, het openbaar vervoer én uitstootvrije mobiliteit gestimuleerd. Dit om te zorgen voor gezonde lucht in de stad. Lutske Lindeman, strategisch adviseur energietransitie en mobiliteit en Arjan Oranje, programmamanager elektrisch rijden, delen hun visie en ervaring.

Wereldwijde afspraken

Schone mobiliteit levert niet alleen een aantrekkelijkere stad op om in te wonen en werken, het houdt de stad ook goed bereikbaar. Naast de schonere lucht draagt uitstootvrije mobiliteit bij aan de terugdringing van CO2-uitstoot. “We pakken de klimaatverandering aan, in lijn met de wereldwijde klimaatafspraken”, vertelt Lutske.

Uitstootvrije stadslogistiek

De gemeente Rotterdam maakt ál het gemotoriseerd vervoer in de stad uitstootvrij. Dat doen ze in kleinere, realiseerbare stappen. Arjan: “We beginnen bijvoorbeeld daar waar de alternatieven voorhanden zijn. Denk aan het stedelijke wegvervoer zoals personenauto’s, de logistieke sector, bussen en taxi’s. In 2025 komt er al een ZES-zone voor uitstootvrije stadslogistiek, waarbinnen al het goederenvervoer zonder uitstoot zal gebeuren.”

Om uitstootvrij verkeer te realiseren, worden zowel bewoners als bedrijven betrokken. Arjan: “We houden ze op de hoogte via brieven, website en social media. Om een paar voorbeelden te noemen. Ook maken we het aanvragen van laadpalen zo simpel mogelijk via laadpaalnodig.nl. En bewoners van een VvE kunnen terecht bij VVE010.”

Halvering van de CO2-uitstoot

Daarnaast zette de gemeente in 2021 een Klimaatalliantie op. De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit streeft naar een halvering van de CO2-uitstoot voor woon-werk en zakelijk verkeer, onder andere door het elektrificeren van de leaseauto’s. Inmiddels hebben al meer dan 40 grote werkgevers in de stad zich hierbij aangesloten. Lutske: “Voor het lange afstandsvervoer en de scheepvaart werken we samen met partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksoverheid. We voeren voor deze sectoren een aantal pilots uit. Daarnaast leggen we voor de scheepvaart walstroom aan. Zo hoeven zij geen draaiende motor te hebben als de schepen aan de kade liggen.”

In gesprek gaan (en blijven)

Adviezen aan andere gemeenten om (meer) aan de slag te gaan en een schonere stad te creëren? Lutske: “Investeer in samenwerkingen met bedrijven, werkgevers en wijkraden. Daar zit veel kennis én uitvoeringskracht. Maar op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur ontbreekt er soms nog kennis. Breng als gemeente deze partijen samen, deel kennis en geef aan wat de richting is. Vaak hoor je dan wat je als gemeente nog moet doen om de overstap naar elektrisch vervoer mogelijk te maken.” Arjan vult aan: “Het is goed om ambassadeurs in te zetten die anderen kunnen helpen. Waarom zelf het wiel uitvinden als de buurman al ontzettend vooruitstrevend is met duurzame mobiliteit? Daarnaast is het ook van belang om dat gesprek te blijven voeren. Iedere keer weer. De overstap van fossiele brandstof naar elektrisch is niet altijd gemakkelijk, maar wel een gave. En daar hebben we iedereen voor nodig!”