Actualiteiten

WELK EFFECT HEEFT COVID-19 OP JOUW MOBILITEITSBELEID?

Dat corona veel veranderingen teweeg gebracht heeft is duidelijk. Ook op het gebied van mobiliteit. Veel van de veranderingen zullen blijvend zijn. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en leek het Munsterhuis Lease interessant om te kijken naar de effecten die een veranderende mobiliteit als gevolg van COVID-19 heeft op verschillende afdelingen en facetten binnen organisaties. 

Finance

Corona heeft zonder twijfel veel effect op de werkgeverslasten op het gebied van mobiliteit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers die reizen dat nu en in de toekomst graag anders willen doen. Zo voelt bijvoorbeeld een deel van de werknemers die met het ov naar het werk komen zich daar nu niet prettig bij en daarom zijn zij op zoek naar alternatief vervoer. Door het thuiswerken worden er veel minder reisbewegingen gemaakt. Een deel van het wagenpark staat hierdoor nu stil. De medewerkers die vanuit huis werken, maken thuis meer kosten en willen daar ook graag voor gecompenseerd worden. Kortom, allemaal veranderingen die effect hebben op de mobiliteitskosten. Dit betekent gelukkig niet dat deze per saldo negatief zijn. Maar het is wel noodzakelijk om te kijken naar een herverdeling van de mobiliteitskosten en hoe hiermee om te gaan. Gelukkig biedt het ook volop kansen om mobiliteitsbudgetten voordeliger in te zetten of anders te benutten.

HR

Het welzijn en de gezondheid van medewerkers stond al hoog op de agenda’s van HR managers. Dit is nu een nog urgenter topic geworden. Veel medewerkers werken vanuit huis en het is belangrijk dat zij dit onder de juiste condities kunnen doen. Ook de thuiswerker moet duurzaam inzetbaar zijn en vooral blijven. Als werkgever wil je de juiste tools bieden zodat medewerkers optimaal kunnen presteren, zowel fysiek als mentaal. En medewerkers die wel moeten reizen? Die moeten dat zo veilig mogelijk kunnen doen. De nieuwe situatie zorgt ervoor dat medewerkers hele bewuste keuzes maken die positieve effecten hebben op vitaliteit en duurzaamheid. Hierop willen HR-afdelingen graag anticiperen door dit te stimuleren. Dit alles heeft gevolgen voor het mobiliteitsbeleid van organisaties dat anders, flexibeler en gezonder ingericht moet worden.

Duurzaamheid

In december 2019 meldde de ANWB dat de filedruk in dat jaar met 17 procent was gestegen. In december 2020 waren deze cijfers volstrekt anders. De filedruk nam namelijk met maar liefst 63 procent af. Goed nieuws natuurlijk. Dat heeft er logischerwijs vooral mee te maken dat er minder mensen op de weg waren door het thuiswerken. Minder auto’s op de weg betekent ook minder CO2-uitstoot en een schonere lucht. Daar waar organisaties hard werken om de ecologische footprint zo laag mogelijk te krijgen, ging het dankzij corona vrijwel vanzelf. Een mooie bijkomstigheid van de effecten van corona, maar hoe kunnen we dit effect zo goed en lang mogelijk in stand houden? 

Facility

Onder de facilitaire taken valt tegenwoordig vaak ook het wagenparkbeheer. Ook vallen bijkomende zaken die veelal heel vanzelfsprekend zijn (of tenminste lijken) vaak onder de verantwoordelijkheid van de facilitaire afdeling. Te denken valt aan bijvoorbeeld parkeerplekken en laadpunten. Ook hierin zullen veranderingen plaatsvinden op het moment dat Nederland weer meer gaat reizen en medewerkers (deels) weer naar kantoor mogen komen. Want als blijkt dat meer mensen op de fiets naar het werk gaan dan is een voorziening zoals een opfrisruimte voor deze medewerkers heel welkom, net zoals meer stopcontacten waar de e-bikes kunnen laden. De facilitaire afdeling speelt dus een grote rol in nieuwe mobiliteit en het is raadzaam als facilitair manager betrokken te zijn (en blijven) bij de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsbeleid. Wanneer je als facilitair manager inzicht hebt in mobiliteitspatronen van medewerkers kun je met deze data je faciliteiten optimaliseren. 

De effecten van COVID-19 op mobiliteit zijn dus lang niet altijd negatief. Als organisatie kun je er zelfs van profiteren. Nieuwsgierig naar hoe jouw mobiliteitsbeleid eruit kan gaan zien, welke mogelijkheden er zijn en hoe je er van kunt profiteren? Neem dan contact met ons op!